• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลปีใหม่ ประจำปี 2562


รายชื่อผู้ได้รับของรางวัลปีใหม่ ประจำปี  2562


 

**** หมายเหตุ :  ในการรับของรางวัล ให้ผู้โชคดีจำลำดับที่รางวัลที่ท่านได้รับมาในการรับของรางวัล พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวมาแสดงในการรับของรางวัล

รับของรางวัลได้ที่ ฝ่ายคลัง ช่องที่ 1 งานบัญชี อาคาร 14 ชั้น 6 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ****

systemlink

close
top