• home»
  • ข่าวสารและกิจกรรม»
  • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป»

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านใหม่

ขอเชิญผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โถงอาคาร 14 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
 

systemlink

close
top