งานบริการ

การให้บริการตรวจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ท่านสามารถค้นหาอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ได้สะดวกขึ้นด้วย Index โดยการ Save file ลงไว้ที่เครื่องของท่าน

 

open_close_button
top