• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

สัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านรังสี - 2

นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านรังสี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแผ่นวัดรังสี โอเอสแอล ผู้ใช้บริการการตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย ผู้ใช้บริการตรวจสอบเครื่องรังสีรักษา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่องานบริการด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ และนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ โดยมี นายสิริ ศรีมโนรถ ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558

open_close_button
top