• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

การอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน สู่อำเภอจัดการสุขภาพ

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน สู่อำเภอจัดการสุขภาพ” เพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างฐานข้อมูลในระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชน โดยมีผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ ทั้ง 77 จังหวัด โรงพยาบาลชุมชน ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิทราชินี ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้ง 15 แห่งเข้าร่วมการการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

open_close_button
top