• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน และติดตามความก้าวหน้ารอบ 3 เดือน

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน และติดตามความก้าวหน้ารอบ 3 เดือน โดยมีผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้ง 14 แห่งเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีอยู่ไปสร้างเครือข่ายสุขภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชนแต่ละเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

open_close_button
top