• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

ต้อนรับอธิบดี - 3

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เดินทางเข้ามารับตำแหน่งวันแรกของปีงบประมาณใหม่ หลังจากนั้น ท่านได้มอบนโยบายการทำงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ โดยเน้นย้ำการทำงานอย่างมีธรรมาภิบาล ดำเนินตามกฎระเบียบ พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องของความพอเพียง การประหยัด

open_close_button
top