• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< มกราคม - 2564 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

ต้อนรับอธิบดี - 4

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เดินทางเข้ามารับตำแหน่งวันแรกของปีงบประมาณใหม่ หลังจากนั้น ท่านได้มอบนโยบายการทำงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ โดยเน้นย้ำการทำงานอย่างมีธรรมาภิบาล ดำเนินตามกฎระเบียบ พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องของความพอเพียง การประหยัด

open_close_button
top