• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาห้องปฏิบัติการเลี้ยงเซลล์ - 1

นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาห้องปฏิบัติการเลี้ยงเซลล์ กับ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยพร ภัทราคม ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทางห้องปฏิบัติการเลี้ยงเซลล์(NK cell ex-vivo expansion) โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการพัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยของการให้บริการตรวจทางห้องปฎิบัติการ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ที่ต้องการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559

open_close_button
top