• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) - 1

นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปี พ.ศ.2559 นอกจากนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ผลงาน "การเฝ้าระวังไตเสื่อมระยะเริ่มแรกโดยการตรวจโปรตีน CystatinC“ และ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รับรางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ   ระดับดี ผลงาน "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ ด้วยวิธี PCR จากตัวอย่างกระดาษ ซับเลือด" จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

open_close_button
top