• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 24 - 4

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 24 "ก้าวที่มั่นคง...สู่สังคมสุขภาพ...ที่ยั่งยืน" โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน ในครั้งนี้บูทนิทรรศการได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนกับแอพพลิเคชั่นหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับสูงมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งถือเป็นกรมที่มีระดับคะแนนสูงสุดในกระทรวงสาธารณสุข ส่วนบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ นางสิริภากร แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้รับรางวัล “ชัยนาทนเรนทร” ประจำปี 2558 ประเภทวิชาการ ประเภทนำเสนอด้วยวาจา สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวสิริมา สายรวมญาติ เรื่อง “การผลิตตัวอย่างทดสอบความชำนาญด้านเครื่องสำอางโดยใช้จุลินทรีย์ในรูปผงแห้ง” จากสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย • ประเภทโปสเตอร์ • สาขาการป้องกันควบคุมโรค ดร.ภานุกิจ กันหาจันทร์ เรื่อง “ประสิทธิภาพในการไล่แมลงวันบ้าน (Musca domestica)ของน้ำมันหอมระเหย 8 ชนิด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข • สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1.นายสัตวแพทย์เดชา แปงใจ เรื่อง “Prevalence and Genetic Heterogeneity of Bartonella Strains isolated from Rodents and Shrews from 9 Provinces in Thailand” สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 2.นส.พัชราภรณ์ บุญชู เรื่อง “การตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells จากสายสะดือ (สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่  6-8 กันยายน 2559

open_close_button
top