• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

การประชุมสัมมนาการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยพระราชทานนาม ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สถานีอนามัยพระราชทานนาม ผู้รับผิดชอบโตรงการหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้ง 14 แห่งเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม 801 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559

open_close_button
top