• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

การอบรม “การออกแบบกระบวนการวิจัยและการประเมินความเสี่ยง”

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตร “การออกแบบกระบวนการวิจัยและการประเมินความเสี่ยง” เพื่อพัฒนานักวิจัยของกรมทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานวิจัย วิธีวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ณ ห้องประชุมโรงแรมแคนทารีอยุธยา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559

open_close_button
top