• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องบทบาทหน้าที่ ภารกิจงานให้กับหน่วยงานภายในสำนัก สถาบัน และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีวิทยากรผู้มากประสบการณ์ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น คุณวัชระ กรรณิการ์ คุณอติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ดร.ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย ณ ห้องประชุมโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2559

open_close_button
top