• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย กรมวิทย์ฯ”

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุจากอัคคีภัยในบริเวณที่ปฏิบัติงาน และพร้อมดำเนินการเมื่อเกิดเหตุเบื้องต้นโดยฝึกซ้อมหนีไฟเสมือนจริงภายในอาคาร 9 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรีมาให้คำแนะนำ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2559

open_close_button
top