• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

Supply Chain Management

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบกระบวนการจัดการห่วงโซ่ผู้ส่งมอบ (Supply Chain Management) ด้านวัสดุและเครื่องมือวิทยาศาสตร์  เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลความต้องการ และความคาดหวังของผู้ส่งมอบงาน (Suppliers) นำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

open_close_button
top