• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง ERM COSO & ISO 31000:2009

นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง ขั้นสูงตามแนวทาง ERM COSO & ISO 31000:2009” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรที่สนใจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำไปใช้ในหน่วยงานเพื่อลดหรือขจัดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมโรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2559

open_close_button
top