• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานพัสดุ

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานพัสดุ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ โดยมีผู้ปฏิบัติงานทางด้านพัสดุของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมอบรม ที่ห้องประชุมโรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

open_close_button
top