• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

พิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 15189 และ ISO 15190

นางจุรีภรณ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 15189 และ ISO 15190 ให้กับห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมโรค ซึ่งแบ่งได้เป็นมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์อ้างอิงห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบตัวอย่างด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ขอรับบริการในชนิดตัวอย่างเลือด รายการทดสอบตะกั่ว และตามมาตรฐาน  ISO 15189 และ ISO 15190 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการกลุ่มมาตรฐานการตรวจวินิจฉัย สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง, กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ สำนักวัณโรค, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี, และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติรับมอบใบรับรองพร้อมกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล กรมควบคุมโรค วันที่ 9 มีนาคม 2559

open_close_button
top