• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)

การจัดการนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ผู้จัดการคุณภาพ ISO 9001/PMQA (QM) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์” เพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาสาธารณสุข และมีความทันสมัยในการตอบโจทย์ทางการแพทย์และสาธาณสุขของประเทศ โดยมี ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

open_close_button
top