• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< ตุลาคม - 2562 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวประกาศของหน่วยงาน»

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักฟิสิกส์รังสี นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านชีวเคมี)
ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 

open_close_button
top