• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กันยายน - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวประกาศของหน่วยงาน»

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตรการแพทย์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,440 บาท

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีด้าน วท.บ. จุลชีววิทยา,ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ปฎิบัติงานที่ : ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้สนใจติดต่อสมัครที่ : ห้อง IM 303 อาคาร 1 ชั้น 3

เบอร์โทรติดต่อสมัครที่ : 02-951-0000-11 ต่อ 99415,99416 หรือ 02-951-1486

 

พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา และรูปถ่าย

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

open_close_button
top