• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< พฤษภาคม - 2562 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวประกาศของหน่วยงาน»

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรรหา "นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี ๒๕๕๗"

     ด้วยมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนโยบายจะเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้ซึ่งมีคุณูปการต่อประเทศชาติ โดยจะจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศและแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรหมมาส ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๓ ประมาณปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

     ทางมูลนิธิฯได้กำหนดระยะเวลาให้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น "นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี ๒๕๕๗" โดยจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังนี้

หนังสือเชิญ
รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ
แบบฟอร์มเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี ๒๕๕๗

 

open_close_button
top