• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< พฤษภาคม - 2562 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวประกาศของหน่วยงาน»

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

สำนักยาและวัตถุเสพติด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา

1)ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 อัตรา  
คุณวุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)
สาขา เคมี จำนวน 3 อัตรา
สาขา ชีววิทยา/จุลชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,440 บาท

2)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พาณิชยกรรม
อัตราเงินเดือน 8,440 บาท

เอกสารประกอบการรับสมัคร
1)สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2)สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชน
3)รูปถ่าย จำนวน 2 รูป
 
 

สถานที่ยื่นใบสมัคร  ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร 2 ชั้น 4

ระยะเวลาการสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 8-22 สิงหาคม 2557

สอบสัมภาษณ์          วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
                                ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้องประชุมตำรายา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 416
                                ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 408

 

open_close_button
top