• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< พฤศจิกายน - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวประกาศของหน่วยงาน»

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

 

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

ของ นายอภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  สถาบันวิจัยสมุนไพร

นางสาวอนุสรา รัตนบุรี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต)

นายฑิฆัมพร แย้มสอาด  ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

open_close_button
top