• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< พฤษภาคม - 2562 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวประกาศของหน่วยงาน»

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

 

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

ของ นายอภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  สถาบันวิจัยสมุนไพร

นางสาวอนุสรา รัตนบุรี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต)

นายฑิฆัมพร แย้มสอาด  ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

open_close_button
top