• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< สิงหาคม - 2562 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวประกาศของหน่วยงาน»

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ "COLLABORATIVE NETWORKS: KEY FACTORS FOR SUCCESS"
เครือข่ายร่วมใจก้าวไกลสู่ความสำเร็จ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๔๔๙
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
วันที่ :2015-12-24
 
          การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  “Collaborative Networks: Key Factors For Success” เครือข่ายร่วมใจก้าวไกลสู่ความสำเร็จ  ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๔๔๙ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
 
          ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ “Collaborative Networks: Key Factors For Success” เครือข่ายร่วมใจก้าวไกลสู่ความสำเร็จ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๔๔๙ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโรคธาลัสซีเมีย แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียที่รวดเร็ว และครบวงจร กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิจัย เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ คน
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
open_close_button
top