• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< พฤษภาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวประกาศของหน่วยงาน»

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

 


การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา 
จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

2.นางสาวชุติมา จิตตประสาทศีล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

open_close_button
top