• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กันยายน - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวประกาศของหน่วยงาน»

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

 


การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา 
จำนวน 3 ราย ดังนี้

 

1.นายเสด็จ จันทสิงห์ ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

2.นางสาวสาวิตรี ด้วงเรือง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มเชื้อราวิทยาและพาราสิต  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

3.นายศิริชัย สัญญะ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ  สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

 

open_close_button
top