• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< สิงหาคม - 2562 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

ขอเชิญบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมรับฟัง การบรรยายและระดมความคิดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015


 ประธาน :: อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม :: บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ในปี 2557 ซึ่งในปี 2558 มาตรฐาน ISO 9001 มีการพัฒนาปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ เป็นมาตรฐาน ISO 9001: 2015 กรมได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ภายในปี 2558 ด้วย
 
ในการนี้เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายและระดมความคิดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015

ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

สามารถดาวน์โหลด "แบบตอบรับ" เข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่นี่ >>

 

open_close_button
top