• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยกระดับคุณภาพทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานสากล

 

      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมความรู้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และสามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนได้  ทำให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งขึ้น

      น.พ.อภิชัย  มงคล  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร จึงได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพสมุนไพรมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 11 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร  และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคสมุนไพรไทย และสามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนได้  ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำให้กับชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ประกอบกับในปี 2558 เป็นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งทุกส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องศึกษาและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น กฎระเบียบ ที่เปลี่ยนไป การควบคุมคุณภาพสมุนไพรที่เข้มงวดขึ้น เป็นต้น  เพื่อให้สมุนไพรไทยสามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดสัมมนาวิชาการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่ 7 “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใส่ใจพัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์” ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนถึงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 นี้

      อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติม นอกจากนี้ได้มีการมอบโล่รางวัลแก่ผู้ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เข้าร่วมโครงการ“คุณภาพสมุนไพรไทย” และได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรอง “คุณภาพสมุนไพรไทย” ระดับทอง ประจำปี 2557 จำนวน 19 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน โรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลหนองโดน จังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลอุดรานี จังหวัดอุดรธานี  ส่วนภาคเอกชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เจริญสุขกรุ๊ป จังหวัดนครปฐม ร้านเฮลตี้โฮม กรุงเทพมหานคร ร้านสรรพสิทธิ์สมุนไพร จังหวัดอุตรดิตถ์ โชคชัยพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร

open_close_button
top