• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมรับมือการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)

 

             ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ประกาศโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ MERS (Middle East Respiratory Syndrome) เดิมมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2012 เป็นโรคติดต่ออันตรายที่ต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้จำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล ส่วนในบางประเทศของคาบสมุทรอารเบียน ยังคงมีรายงานผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง  ประเทศไทยแม้จะยังไม่พบผู้ป่วยแต่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ พิธีอุมเลาะห์ แรงงานไทยและนักท่องเที่ยวจากประเทศแถบตะวันออกกลาง  จากสถานการณ์ของประเทศเกาหลีใต้ และนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เข้ามาไทยอีกจำนวนมาก การระบาดของเชื้ออย่างรวดเร็วในเกาหลีใต้ ทำให้ทุกประเทศต้องเร่งนำมาศึกษาและปรับมาตรการที่ใช้ในการวางแผนป้องกัน ควบคุมโรคที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                นายแพทย์อภิชัย  มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งและกำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเตรียมป้องกันและควบคุมโรคนี้อย่างเต็มที่ และการค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็วมีส่วนสำคัญต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  ซึ่งต้องอาศัยเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งรับผิดชอบด้านห้องปฏิบัติการและประสานกับห้องปฏิบัติการเครือข่าย ได้ดำเนินการตามภารกิจต่อการตอบสนองการป้องกัน ควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด เช่น การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากระบบเฝ้าระวังผู้แสวงในพิธีฮัจน์ และอุมเลาะห์ รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวม ปอดอักเสบรุนแรงทั่วประเทศที่ไม่ทราบสาเหตุ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 และจนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจตัวอย่างในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อด้วย MERS-CoV อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังเชื้ออื่นๆที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ขยายศักยภาพในการตรวจหาเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นอีก 16 ชนิด ในตัวอย่างผู้ป่วยที่สงสัยหรือเข้าข่ายเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางและทำให้ทราบว่ายังมีเชื้อสำคัญอีกหลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จนถึงอาการรุนแรง เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ เช่น เชื้อไรโน อินฟลูเอนซ่าหรือไข้หวัดใหญ่ อะดิโน เป็นต้น

                จากสถานการณ์การระบาดใหญ่ของเชื้อ MERS-CoV ของประเทศเกาหลีใต้และความเสี่ยงของประเทศไทยในการพบผู้ป่วยติดเชื้อ MERS-CoV กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง (เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ สมุทรสงคราม ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ตรัง) และห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความพร้อมที่จะรับมือกับจำนวนตัวอย่างที่อาจเพิ่มขึ้นมากในช่วงนี้ และสามารถรายงานผลให้ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานสากล

open_close_button
top