• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขยายการรับรองห้องปฏิบัติการสู่ประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนการเปิดประชาคมอาเซียน


           กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มอบใบรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 ให้แก่ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ที่ได้รับการรับรองในรายการทดสอบด้านยา ส่งผลดีต่อการดูแลสุขภาวะของประชาชนและเศรษฐกิจในภาพรวมของประชาคมอาเซียน

          วันนี้(7 พฤศจิกายน 2556) ที่กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในพิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ให้แก่ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับการรับรองในรายการทดสอบด้านยา ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 เนื่องจากยาเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพื่อใช้ในการบำบัด บรรเทาและรักษาหรือ ป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นยาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง ดังนั้นการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพยาจึงจำเป็นต้องให้ผลการทดสอบมีความถูกต้อง แม่นยำ อันเกิดจากห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยที่ได้ลงนามความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศกับองค์กรระดับภูมิภาคAPLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) และระดับสากลระหว่างประเทศ ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน และได้ให้การรับรองให้การรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข มาแล้วทั้งสิ้น 354 แห่ง นอกจากนี้ยังได้ขยายการรับรองห้องปฏิบัติการสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ Nationnal Health Laboratory Maldives Food and Drug Authority (MFDA) สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory Services (CLS) Laboratory Sciences Division (LSD) International Centre for Diarrhoeal Disease Research, สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ห้องปฏิบัติการ Analytical Laboratory Section of Fish Inspection and Quality Control Division กรมประมง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์              
      อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ได้ให้การรับรองห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้จัดให้มีพิธีมอบใบรับรองฯ ขึ้น ส่งผลให้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและสากล ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลบวกต่อการดูแลสุขภาวะของประชาชนและเศรษฐกิจในภาพรวมของประชาคมอาเซียน

open_close_button
top