• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดเสวนาชี้แจงสารปนเปื้อนในอาหาร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเสวนาสื่อทำความเข้าใจอาหารปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสารปนเปื้อน การกำหนดค่ามาตรฐานของสารปนเปื้อนในอาหาร และผลกระทบต่อสุขภาพ และเตรียมจัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อชี้แจงการรมข้าวอย่างปลอดภัยในวันที่ 4 พ.ย.นี้ 
 
กรมวิทย์ฯ จัดเสวนาชี้แจงสารปนเปื้อนในอาหาร
 
วันนี้ (25 ตุลาคม 2556) เวลา 10.00 น.ในการเสวนาสื่อมวลชน “สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่...อาหารปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน” จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวชี้แจงถึงสาเหตุอาหารไม่ปลอดภัยมาจากหลายสาเหตุ เช่น พิษตามธรรมชาติ สารปนเปื้อน การใส่สารห้ามใช้ การเก็บอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งสารปนเปื้อนและการใส่สารห้ามใช้ในอาหารนั้น จะมีกฎหมายควบคุมคือพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งจะมีโทษทั้งจำและปรับ  โดยเฉพาะการใส่สารห้ามใช้เช่น สารบอแรกซ์ กรดซาลิซิลิค เป็นต้น ซึ่งจะมีโทษรุนแรงจำคุกถึง 5 ปี ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภารกิจเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง และการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร ซึ่งเป็นการตรวจเพื่อเตือนภัย และการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เช่น ชุดทดสอบบอแรกซ์ ชุดทดสอบสารกันรา ชุดทดสอบสารฟอกขาว เป็นต้น  ซึ่งเป็นชุดทดสอบอย่างง่ายเห็นผลเร็ว ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้
 
สำหรับสารปนเปื้อนในอาหารนั้นได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ โดยหน่วยงานที่ประเมินและกำหนดค่าความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารและสารพิษต่างๆ อาทิ FAO, WHO และ CODEX เป็นต้น ซึ่งจะกำหนดค่ามาตรฐานของสารปนเปื้อนแต่ละชนิดที่สามารถบริโภคได้ในแต่ละวัน ตลอดชั่วชีวิต โดยไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อาหารทะเลมีสารปรอทได้ 0.5 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ส่วนอาหารอื่น ๆ มีสารปรอทได้ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เป็นต้น  
 
ทั้งนี้ความรุนแรงของพิษมีแตกต่างกันได้แก่ เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่มีผลต่อการปฏิบัติงาน  เจ็บป่วยจนต้องหยุดพักรักษาตัวในระยะสั้น เจ็บป่วยรุนแรงต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน เจ็บป่วยรุนแรงจนเสียชีวิต และเจ็บป่วยรุนแรงมากจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตต่อผู้คนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ระยะเวลาและความถี่ในการได้รับสารพิษก็มีส่วนเกี่ยวข้อง หากได้รับสารพิษเป็นระยะเวลานานและบ่อยครั้งความเป็นพิษก็จะสูงขึ้น นอกจากนี้สารปนเปื้อนบางชนิดร่างกายสามารถกำจัดได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการรับประทาน จึงควรรับประทานอาหารที่หลากหลายไม่ซ้ำกัน  
 
นอกจากนี้ในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการเชิญสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และผู้ประกอบการค้าข้าวมาชี้แจงการรมข้าวที่ถูกต้องเพื่อให้ข้าวสารมีความปลอดภัย 
 
open_close_button
top