• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับเครือข่ายปรับแนวทางการควบคุมแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

 

              กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการนำผลวิจัยมาพัฒนาเพื่อปรับแนวทางใหม่ในการควบคุมแมลงและสัตว์อื่นๆที่เป็นปัญหาสาธารณสุข เช่น ยุง แมลงวัน ริ้น เรือด แมลงสาบ และหนู เป็นต้น พร้อมเผยนวัตกรรมลาวาซีโอไลท์กำจัดลูกน้ำยุงลายที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดให้กับบริษัทเอกชนนั้นขณะนี้มีวางจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อแล้ว ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถนำไปกำจัดลูกน้ำยุงลายได้อย่างทั่วถึง
                    
              นายแพทย์อภิชัย  มงคล  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “แนวทางใหม่ในการควบคุมแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ว่า แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดชนิดหนึ่งในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก แม้จะมีวงจรชีวิตที่สั้นแต่สามารถแพร่พันธุ์ได้จำนวนมากและรวดเร็ว เป็นเหตุให้จำนวนประชากรแมลงมีมากที่สุด และสามารถพบได้เกือบทุกที่บนโลก ซึ่งแมลงบางชนิดให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ แต่ก็มีจำนวนมากที่เป็นปัญหาสาธารณสุข เนื่องจากเป็นพาหะของโรคที่สำคัญ เช่น ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ มาลาเรีย ฟิลาเรีย ลิชมาเนีย ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค รวมไปถึงโรคภูมิแพ้ต่างๆ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีสัตว์ขาข้ออื่นๆ เช่น เห็บ ไร และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น หนู ที่ก่อให้เกิดโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข ทั้งนี้ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนมีลักษณะอากาศและอุณหภูมิเอื้อต่อการเจริญเติบโตของแมลงเป็นอย่างดี จึงมักประสบปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากแมลงที่มีอยู่มากมายหลายชนิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการแก้ปัญหาที่เกิดจากแมลงดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การควบคุมและป้องกันการกำจัดแมลง
              อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขจะมีการปรับปรุงวิธีการควบคุมและป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่นๆที่เป็นปัญหาสาธารณสุขให้ได้ผลดีมาอย่างต่อเนื่อง  แต่ชีววิทยาของแมลงและสัตว์แต่ละชนิดก็มีการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนตลอดเวลาเช่นกัน อีกทั้งแมลงบางชนิดมีการปรับตัวให้เกิดการดื้อต่อสารเคมีอีกด้วย ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง ในการปรับกลยุทธ์การกำจัดแมลงที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุข โดยการบูรณาการความรู้ที่เป็นปัจจุบันและเทคนิคที่ทันสมัยในการป้องกันและกำจัดแมลงที่สำคัญทางการแพทย์ พร้อมถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชน ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น 

              “ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการศึกษาวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมการกำจัดแมลงมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้ร่วมกับ บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ในการนำผลงานที่มีการวิจัยร่วมกัน ซึ่งเป็นนวัตกรรมป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชื่อผลิตภัณฑ์ “ลาวาซีโอไลท์” มีประสิทธิผลดีเป็นอย่างยิ่งและนับเป็นนวัตกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายและเป็นผลงานชิ้นแรกของโลกที่คิดค้นและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทย เป็นสารกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดเม็ดเกล็ดสูตรซีโอไลท์เคลือบสารทีมีฟอส ผลิตด้วยสูตรผสมและเทคโนโลยีพิเศษที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วว่าใช้ในการป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายได้นาน 3-6 เดือนใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งขณะนี้มีวางจำหน่ายแล้วตามร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนเพื่อลดปัญหาโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังมีโครงการเฝ้าระวังไข้เลือดออกเชิงรุก โดยการตรวจเชื้อไวรัสเดงกีในยุงลายในระดับบ้านเลขที่ แล้วดำเนินการกำจัดยุงลายเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคโดยทันที มีส่วนทำให้จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในปี 2557 ที่ผ่านมาของประเทศไทยลดลงเกือบ 4 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2556 ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย หรือสิงคโปร์ ในช่วงเวลาเดียวกันกลับมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นซึ่งไม่เคยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกมาหลายสิบปี” นพ.อภิชัยกล่าว


11 กุมภาพันธ์ 2558

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99017,99081
โทรสาร 0-2591-1707  NIH/Rich58

open_close_button
top