• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

คู่มือการใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย

     ตู้ชีวนิรภัย (Biological safety cabinets) เป็นเครื่องมือสำ คัญที่ช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานสนับสนุน และสิ่งแวดล้อมนอกห้องปฏิบัติการจากการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตราย
แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้เรื่องคุณสมบัติของตู้ชีวนิรภัย การเลือกใช้ตู้ชีวนิรภัยที่ไม่เหมาะสมกับงาน
ไม่รู้วิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องภายในตู้ชีวนิรภัยหรือไม่รู้วิธีที่ถูกต้องในการตรวจสอบการทำ งานของตู้ ก็จะไม่สามารถใช้งาน
ตู้ชีวนิรภัยได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สามารถป้องกันผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพก่อโรคได้
หนังสือคู่มือการใช้ตู้ชีวนิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัยฉบับนี้ จัดทำ ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการใช้ตู้ชีวนิรภัย
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และความเข้าใจ สามารถใช้งานตู้ชีวนิรภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งถือเป็นภารกิจ
สำ คัญของคณะอนุกรรมการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ในการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแก่บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย

 

 
open_close_button
top