• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หนุนตลาดค้าส่งเปิดห้องแลปตรวจสารพิษตกค้างในผักสดผลไม้สด

   
 
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการพัฒนาและจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างในผักสดผลไม้สดในตลาดค้าส่งทั่วประเทศ ดำเนินการแล้ว 8 แห่ง ล่าสุดที่ตลาดวงษ์ทอง จังหวัดสระบุรี พร้อมมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัย (Food Safety) ให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดวงษ์ทอง
 
    นายแพทย์อภิชัย  มงคล  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างในอาหาร ณ ตลาดวงษ์ทอง จังหวัดสระบุรี ว่า กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัยภายใต้นโยบายการเร่งรัดการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตลอดจนด้านอาหารปลอดภัยตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับตลาดกลางค้าส่งในการที่จะพัฒนาตลาด ให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพอาหารพร้อมกับส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตลาดค้าส่งมีความรู้เรื่องสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในผักสด/ผลไม้สด และระบบการตรวจสอบสารพิษในผักสด/ผลไม้สด เนื่องจากในปัจจุบัน“ตลาดกลางค้าส่งหรือตลาดขนาดใหญ่” เป็นแหล่งรวบรวมกระจายสินค้าพืชผลทางการเกษตรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ฉะนั้นการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าที่ตลาดกลางค้าส่งหรือตลาดขนาดใหญ่ ก่อนสินค้าจะถูกกระจายไปยังตลาดสดค้าปลีกทั่วไปจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และจากการดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2555 – ปัจจุบัน มีตลาดที่ได้รับการพัฒนาและจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษในอาหารแล้วทั้งสิ้น 8 แห่ง ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตลาดสุรนคร จังหวัดนครราชสีมา ตลาดอุดรเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี ตลาดสหกรณ์การเกษตรท่ายาง และตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ล่าสุดแห่งที่ 9 ตลาดวงษ์ทอง จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัย(Food Safety) ให้กับพ่อค้าแม่ค้า ตลาดวงษ์ทอง จำนวน 10 ร้าน
 
     อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ขยายการดำเนินงานครอบคลุมตลาดกลางค้าส่งทั่วประเทศ 29 แห่ง โดยได้จัดถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช วิธีการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น วิธีการลดการปนเปื้อน และการศึกษาดูงานระบบการเลือกสินค้า การเก็บ การตัดแต่งอาหารสด ณ ศูนย์กระจายสินค้าของห้างสรรพสินค้าให้กับตลาดเป้าหมาย ทั้ง 29 แห่ง จำนวน 1,800 คน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ประกอบการ เจ้าของตลาดค้าส่งต่างๆ
 
“นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนเฝ้าระวังผักสด/ผลไม้สดตลาดกลางค้าส่งในกลุ่มเป้าหมายทั้ง 29 แห่ง และได้มีการเก็บตัวอย่างผักสดที่นิยมบริโภคดิบหรือผักที่นำไปทำผักสลัด จำนวน 11 ชนิด  จากตลาดกลางค้าส่งและห้างค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีด้านสุขลักษณะการผลิตอาหารที่ไม่เหมาะสมและเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ เชื้อ E.coli และ Salmonella spp. ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2557 จำนวน 106 ตัวอย่าง ได้แก่ ผักกาดหอม 12 ตัวอย่าง ผักชี 12 ตัวอย่าง ใบสะระแหน่ 8 ตัวอย่าง ใบโหระพา 12 ตัวอย่าง ใบบัวบก 8 ตัวอย่าง ผักชีฝรั่ง 12 ตัวอย่าง กะหล่ำปลี 12 ตัวอย่าง ต้นหอม 12 ตัวอย่าง แตงกวา 12 ตัวอย่าง ผักแพรว 3 ตัวอย่าง และผักบุ้งนา 3 ตัวอย่าง ตรวจพบเชื้อ E.coli เกินกำหนดจำนวน 34 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 32 ตรวจพบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ Salmonella spp. รวมจำนวน 22 ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละ 21 ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวแจ้งไปยังตลาดกลางค้าส่งและห้างค้าปลีกที่ตรวจพบเชื้อโรคอาหรเป็นพิษ ให้มีการเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจและได้รับความปลอดภัยในการบริโภคอาหารดังกล่าว” นพ.อภิชัยกล่าว
 
open_close_button
top