• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ ตลาดกลางการเกษตรท่ายางและตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ.เพชรบุรี พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สดที่จำหน่ายในตลาด

 

     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ร่วมกับตลาดกลางการเกษตรท่ายางและตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ.เพชรบุรี พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สดที่จำหน่ายในตลาด เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร พร้อมเผยผลการตรวจผักสด/ผลไม้สดที่ผ่านมาพบสารตกค้างแต่อยู่ในระดับปลอดภัย

     นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทำโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัยตั้งแต่ปี 2555 โดยมีตลาดกลางค้าส่งนำร่องจำนวน 10 แห่ง ต่อมาในปี 2556 ขยายการดำเนินงานครอบคลุมตลาดกลางค้าส่งทั่วประเทศ  28 แห่ง ซึ่งดำเนินการภายใต้นโยบายการเร่งรัดการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตลอดจนด้านอาหารปลอดภัย ด้วยเหตุผลที่ว่าผักและผลไม้เป็นผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญของประเทศนอกจากการบริโภคของคนในประเทศแล้วยังเป็นสินค้าส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ดีการเพาะปลูกพืชผักผลไม้ยังมีการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืชทำให้ตรวจพบการตกค้างของสารเคมีอยู่ในผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสารเคมีดังกล่าวมีผลให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคต่อมไร้ท่อ และโรคอื่นๆ เนื่องจากในปัจจุบัน “ตลาดกลางค้าส่งหรือตลาดขนาดใหญ่” เป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าพืชผลทางการเกษตรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ฉะนั้นการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าที่ตลาดกลางค้าส่งหรือตลาดขนาดใหญ่ก่อนสินค้าจะถูกกระจายไปยังตลาดสดค้าปลีกทั่วไปจึงเป็นสิ่งสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ

      สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สดของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ในปีที่ผ่านมาได้จัดอบรมความรู้และการทดสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด แนวทางการขอรับรองระบบตรวจสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด รวมถึงให้การสนับสนุนและแนะนำในการปรับปรุงห้อง เพื่อใช้เป็นสถานที่ตรวจสอบสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในผักสด/ผลไม้สดและสารปนเปื้อนในอาหารสด 4 ชนิด โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำหรับตลาดในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี โดยมีระบบการตรวจสอบอาหารที่จำหน่ายอย่างเป็นระบบและมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด ก่อนจำหน่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาตั้งแต่ปี 2544 และในปี 2557ได้รับการรับรองเพิ่มอีก 2 ตลาด ได้แก่ ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง และตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด  จ.เพชรบุรี

      รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการสุ่มตรวจผักสดจำนวน 10 ชนิดที่เคยตรวจพบมีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดแมลง ได้แก่ คะน้า ตำลึง ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว ผักบุ้ง กวางตุ้ง คื่นช่าย โหระพา กะเพรา และพริกที่จำหน่ายในตลาดกลางการเกษตรท่ายาง ในปี 2556 รวม 67 ตัวอย่าง ไม่พบสารพิษตกค้าง 49 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างแต่อยู่ในระดับปลอดภัย 18 ตัวอย่าง และปี 2557 สุ่มตรวจผักผลไม้ จำนวน 57 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง 11 ตัวอย่าง ตรวจพบแต่อยู่ในระดับปลอดภัย 39 ตัวอย่าง และพบไม่ปลอดภัย 7 ตัวอย่าง

       สำหรับตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ในปี 2556 สุ่มตรวจผักสด 16 ชนิด ได้แก่ คะน้า ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก กวางตุ้ง ผักกาดขาว หัวไชเท้า แตงกวา มะเขือเทศ ถั่วพู ผักบุ้ง ต้นหอม ผักชี กะเพราและพริก รวม 203 ตัวอย่าง ไม่พบสารพิษตกค้าง 191 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างแต่อยู่ในระดับปลอดภัย 12 ตัวอย่าง และปี 2557 จำนวน 857 ตัวอย่าง ไม่พบสารพิษตกค้าง 826 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างแต่อยู่ในระดับปลอดภัย 31 ตัวอย่าง โดยผักที่พบไม่ปลอดภัย ช่วงแรกจะเรียกผู้ประกอบการมาเตือนพร้อมให้คำแนะนำและแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อดำเนินการ สร้างความปลอดภัยด้านอ
าหาร

open_close_button
top