• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

โคราชเปิดแลป DRA รองรับผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดห้องปฏิบัติการ DRAโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่

  นายแพทย์อภิชัย  มงคล  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปี 2557ในภูมิภาคแอฟริการตะวันตก มีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา ปัจจุบันพบผู้ป่วย 17,843 ราย ทำให้กระทรวงสาธารณสุขของไทยมีการดำเนินการมาตรการที่สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกตามประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ด่านควบคุมโรคติดต่อต้องดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางที่มีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศที่เกิดโรค
  จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศ มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นประตูสู่อีสาน ทำให้มีจำนวนประชากรหลากหลายเดินทางเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับจังหวัด มีสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยว เช่น เขาใหญ่ วังน้ำเขียวปราสาทหินพิมาย เป็นต้น ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดต่อของโรคติดเชื้อ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคเลปโตสไปโรซีส โรคทางเดินอาหาร เป็นต้น สำหรับสถานการณ์การเฝ้าระวังเชื้อไวรัสอีโบลาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้นนับตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา มีกลุ่มคนที่มีประวัติเสี่ยงต้องเฝ้าระวังเพื่อติดตามอาการ จำนวน2รายซึ่งเป็นคนที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงทั้ง 2 ราย ซึ่งรายแรกได้เฝ้าระวังครบแล้ว และอีก 1 รายยังคงเฝ้าระวังที่อำเภอโชคชัย  ซึ่งจะครบกำหนดเฝ้าระวังในวันที่ 25 ธันวาคม 2557

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวต่อไปว่า  ไวรัสอีโบลาเป็นเชื้ออันตรายร้ายแรง จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงระดับ 4 ดังนั้นพื้นที่ที่มีกลุ่มคนที่มีประวัติเสี่ยงเดินทางเข้าออก และกลุ่มประชากรจำนวนมากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีห้องปฏิบัติการ DRA ที่ได้มาตรฐาน เพื่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคร้ายแรงสู่ชุมชนทั้งนี้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่สุดของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคมีขนาดให้บริการจำนวน 1,680เตียง เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 9 และเขตบริการสุขภาพใกล้เคียงจากการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาล  พบว่ามีความสามารถในการรองรับและดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง มีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ มีห้องแยกผู้ป่วยที่มีมาตรฐานรวมทั้งมีห้องปฏิบัติการ DRA (Designated Receiving Area) ที่ได้มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงได้ครบวงจร

open_close_button
top