• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างในอาหารที่ตลาด

 

       ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์  ร่วกับตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร  พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ที่จำหน่ายในตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร  เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร พร้อมเผยผลการตรวจผักผลไม้ที่ผ่านมาพบสารตกค้างแต่อยู่ในระดับปลอดภัย

       นางจุรีภรณ์  บุณยวงศ์วิโรจน์  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัยตั้งแต่ ปี 2555 โดยมีตลาดกลางค้าส่งนำร่อง จำนวน 10 แห่งซึ่งดำเนินการภายใต้นโยบายการเร่งรัดการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตลอดจนด้านอาหารปลอดภัยด้วยเหตุผลที่ว่าผักและผลไม้เป็นผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย นอกจากการบริโภคของคนในประเทศแล้วยังเป็นสินค้าส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศที่สำคัญอีกด้วยอย่างไรก็ดีการเพาะปลูกพืชผักผลไม้ยังมีการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืชทำให้ตรวจพบการตกค้างของสารเคมีอยู่ในผลผลิตทางการเกษตรซึ่งสารเคมีดังกล่าว มีผลให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคต่อมไร้ท่อ และโรคอื่นๆ และเนื่องจากในปัจจุบันนี้ “ตลาดกลางค้าส่งหรือตลาดขนาดใหญ่” เป็นแหล่งรวบรวม กระจายสินค้าพืชผลทางการเกษตรที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ฉะนั้น การตรวจเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าที่ตลาดกลางค้าส่งหรือตลาดขนาดใหญ่ ก่อนสินค้าจะถูกกระจายไปยังตลาดสดค้าปลีกทั่วไปจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ

       สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด ผลไม้สด ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ในปีที่ผ่านมาได้จัดอบรมความรู้ และการทดสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้ แนวทางการขอรับรองระบบตรวจสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด รวมถึงให้การสนับสนุน แนะนำ ในการปรับปรุงห้องเพื่อใช้เป็นสถานที่ตรวจสอบสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในผักสด/ผลไม้สด และสารปนเปื้อนในอาหารสด 4 ชนิด นอกจากนี้ได้จัดการสัมมนาและศึกษาดูงานณ ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นตลาดที่ได้รับการรับรองระบบตรวจสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด จำนวน 1 ครั้ง แก่ผู้ประกอบการตลาดค้าส่งขนาดใหญ่3 แห่งในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้แก่ ตลาดศรีนคร ตลาดริมปิง จังหวัดนครสวรรค์ และตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

        รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวว่าจากการสุ่มตรวจผักสดจำนวน 10 ชนิดที่เคยตรวจพบมีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดแมลง ได้แก่ คะน้า ตำลึง ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว ผักบุ้ง กวางตุ้ง คื่นช่าย โหระพา กะเพรา และพริก ที่จำหน่ายในตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกันยายน 2556 รวม 453 ตัวอย่างพบสารพิษตกค้างแต่อยู่ในระดับปลอดภัย 34 ตัวอย่าง และไม่พบสารพิษตกค้าง 419 ตัวอย่าง และในปี 2557 ได้สุ่มตรวจผักผลไม้ จำนวน 12 ตัวอย่างผลการตรวจไม่พบสารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง ทั้ง 12 ตัวอย่าง แต่พบเชื้ออีโคไล ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษปนเปื้อน 1 ตัวอย่าง

         นอกจากนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ยังตรวจเฝ้าระวังสารเคมีตกค้าง และเชื้อก่อโรคของตลาดกลางอื่นๆ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบอีก 6 แห่ง  จำนวน 92 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างทั้ง 92 ตัวอย่าง แต่พบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ อี โคไล เกินเกณฑ์กำหนด 11 ตัวอย่าง ซาลโมเนลลา 5 ตัวอย่าง ซึ่งได้แจ้งผลการตรวจให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสร้างความปลอดภัยด้านอาหารแล้ว

open_close_button
top