• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

เอกสารประกอบการอบรม "การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคสัตว์สู่คนทางห้องปฏิบัติการ"

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดทำโครงการอบรม
"การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคสัตว์สู่คนทางห้องปฏิบัติการ"
ภาคบรรยาย ในวันที่ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2557 ณ โรงแรมชลจัทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี
ภาคปฏิบัติการ ในวันที่ 4-5 ส.ค. 2557 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี

เอกสารประกอบการอบรม
บรรยาย 30 ก.ค.57
Global overview for Zoonotic Pathogens By Dr.Richard Brown
การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อสัตว์สู่คน โดย น.สพ.การุณ ชนะชัย
การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อสัตว์สู่คน โดย สพ.ญ.ดร.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย
บรรยาย 31 ก.ค.57
Bio Risk Management  โดย ดร.อรอนงค์ รัชตราเชนชัย
IHR2005 for IDENTIFY lab workshop By Dr.Richard Brown
Technology for laboratory diagnosis of infectious diseases โดย ดร.อารี ทัตติยพงศ์
การติดตามและสอบสวนโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในปศุสัตว์ โดย น.สพ.กิตติภัทร สุจิต
ความคาดหวังต่อความพร้อมห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคสัตว์สู่คน ตามแนวทาง IHR โดย น.สพ.ธีรศักดิ์ ชักนำ
ความคาดหวังต่อความพร้อมห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคสัตว์สู่คน ตามแนวทาง IHR โดย นพ.ภาสกร อัครเสวี
ความคาดหวังต่อความพร้อมห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคสัตว์สู่คน ตามแนวทางIHR โดย สพ.ญ.วิรงรอง หุ่นสุวร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพคน โดย ดร.อารี ทัตติยพงศ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์โดย สพ.ญ.ลัดดา ตรงวงศา
บรรยาย 1 ส.ค.57
การสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ (Development of an effective network) โดย รศ.ดร.สุมาลี บุญมา
Scenario of Anthrax
Scenario of Dengue
Scenario of Laptospirosis
Scenario of Plague
Scenario of West Nile
ผลงานนำเสนอกลุ่มโรค Anthrax
ผลงานนำเสนอกลุ่มโรค Laptospirosis
ผลงานนำเสนอกลุ่มโรค Plague
ผลงานนำเสนอกลุ่มโรค West Nile
ปฎิบัติการ 4 ส.ค.57
Dengue laboratory diagnosis by Real- time RT-PCR โดย คุณภัทร วงษ์เจริญ
Detection of West Nile by Real-time PCR Template
Detection of West Nile virus and Japanese encephalitis virus using Real-time PCR with a probe
West Nile laboratory diagnosis : การตรวจการติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ในประเทศไทย โดย คุณสุมาลี ชะนะมา
กำหนดการย่อย West Nile & Dengue
แบบทดสอบ เรื่อง Dengue
แบบทดสอบ เรื่อง West Nile
ประสบการณ์การจัดการตัวอย่างโรคอันตรายร้ายแรง โดย คุณศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล
ปฎิบัติการ 5 ส.ค.57
Update Anthrax laboratory diagnosis โดย Dr LALITHA
Update Leptospirosis laboratory diagnosis โดย คุณวิมล เพชรกาญจนาพงศ์
Update Plaque laboratory diagnosis โดย Dr LALITHA
ความรู้เรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคแอนแทรกซ์ทางห้องปฏิบัติการ
ความรู้เรื่องโรค Anthrax
แบบทดสอบเรื่อง Anthrax
แบบทดสอบเรื่อง Laptospirosis
แบบทดสอบเรื่อง Plague
ประสานงานภายในเครือข่าย โดย ดร.อารี ทัตติยพงศ์
แผ่นความรู้ในแลป

 

open_close_button
top