• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< สิงหาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนภาครัฐ-เอกชนให้มีระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสดและผลไม้สดก่อนวางจำหน่าย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยปัจจุบันยังคงตรวจพบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงตกค้างในผักสดและผลไม้สดอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตราย จึงให้การสนับสนุนภาครัฐและเอกชนให้มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสดและผลไม้สด ช่วยตรวจคัดกรองเบื้องต้นก่อนที่จะวางจำหน่าย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลัง เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “การรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด” ว่า ปัจจุบันมีการทำความตกลงเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreements:FTA)  กับประเทศต่างๆ มากขึ้น ประเทศไทยได้เปิดเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ มีการเจรจาทำความตกลงและมีผลบังคับใช้กับหลายประเทศ ทำให้การแข่งขันในทางการค้าระหว่างประเทศยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น มีการแข่งขันกันทางด้านราคาสินค้า มีการเพิ่มผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการผลิต และยังมีการนำสารเคมีประเภทยาฆ่าแมลงต่างๆ มาใช้ในการเพาะปลูกผักและผลไม้อย่างแพร่หลาย สารเคมีดังกล่าวหากใช้ไม่ถูกวิธีหรือใช้ในปริมาณที่สูงเกินไป  จะมีผลก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในพืชผักและผลไม้ เนื่องจากยาฆ่าแมลงแต่ละชนิดจะมีระยะเวลาของสลายตัว ของยาฆ่าแมลงต่างกัน  จึงมีการกำหนดระยะเวลาเก็บเกี่ยวหลังการใช้ยาฆ่าแมลง แต่เกษตรกรยังมีการเก็บเกี่ยวก่อนกำหนดทั้งๆ ที่สารพิษตกค้างยังสลายตัวไม่หมด ทำให้ตรวจพบสารพิษตกค้างในผักสดและผลไม้สดอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงมาตรฐานของสารพิษตกค้างใหม่  ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่มีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับคณะกรรมาธิการของโครงการมาตรฐานอาหารเอฟเอโอ/ดับบลิวเอชโอ (Codex Alimentarius Commission Joint FAO/WHO) ซึ่งกำหนดค่ามาตรฐานสารพิษตกค้างและกำหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์อาหารที่ปนเปื้อนสารพิษตกค้าง

          การทดสอบสารพิษตกค้างในผักสดและผลไม้สดโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนา ซึ่งปัจจุบันมีชุดทดสอบที่ใช้ ได้แก่ ชุดทดสอบที่ตรวจการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมต ได้แก่ ชุดทดสอบ GT-Testkit ผลิตโดยบริษัทเอกชน ชุดทดสอบ เอ็ม เจ พีเค (MJPK) ปัจจุบันชุดทดสอบนี้กรมฯถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้บริษัท U&V โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิต และชุดทดสอบ M kit ปัจจุบันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ผลิต และชุดทดสอบ TM kit สามารถทดสอบยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก ผลไม้ และธัญพืชได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มออร์กาโนคลอรีน กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมต และกลุ่มไพรีทรอยด์ ปัจจุบันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้องค์การเภสัชกรรม ชุดทดสอบดังกล่าวช่วยตรวจคัดกรองเบื้องต้น การปนเปื้อน สารฆ่าแมลงตกค้างในผักสดและผลไม้สด ของห้องปฏิบัติการทดสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สดทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยผักสดและผลไม้สดที่ได้รับ จากผู้ผลิต/ตลาดค้าส่ง ก่อนวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งที่นำไปใช้ประกอบอาหาร เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร รวมทั้งหน่วยโภชนาการของโรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด มีการพัฒนาระบบคุณภาพและขอการรับรองตามนโยบายข้อกำหนด และเงื่อนไข  ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด และผลไม้สด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจะส่งผลให้ผู้บริโภคในประเทศ ได้บริโภคผักสด และผลไม้สดที่มีความปลอดภัย โดยมีการปนเปื้อนในระดับที่ยอมรับได้ ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สดที่สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้การรับรอง รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง เป็นห้องปฏิบัติการภาครัฐ จำนวน 1 แห่ง  ห้องปฏิบัติการภาคเอกชน จำนวน 22 แห่งนอกจากนี้ห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีการจัดทำระบบการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และได้รับการรับรองมี จำนวน 9 แห่ง ซึ่งจะช่วยคัดกรองการปนเปื้อนสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สดที่นำเข้า ณ บริเวณด่านทั่วประเทศ

          นายแพทย์อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า  การตรวจสอบยาฆ่าแมลงตกค้างในผักสด และผลไม้สดเป็นการตรวจ คัดกรองเบื้องต้นโดยใช้ชุดทดสอบ ดังนั้นหากมีการตรวจพบผลบวก ห้องปฏิบัติต้องส่งตรวจยืนยันอีกครั้งที่สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื่อการตรวจยืนยันโดยใช้เครื่องมือพิเศษ (GC MS) อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังพบปัญหาการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงตกค้างในผักสด และผลไม้สด ผลไม้ เช่น ส้ม ฝรั่ง แอบเปิ้ล สตรอเบอรี่ และลิ้นจี่ เป็นต้น สำหรับในผักสดยังพบการปนเปื้อน ใน คะน้า ถั่วฝักยาว ผักชี เป็นต้น ดังนั้น การสนับสนุนห้องปฏิบัติการให้ตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด  ผลไม้สดจะช่วยคัดกรองการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงในผักสดและผลไม้สด ทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สด และ Megastores เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย ที่กรมฯดำเนินการอย่างต่อเนื่องการอบรมสัมมนาครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ตลาดค้าส่ง ศูนย์กระจายสินค้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ตามนโยบาย และข้อกำหนดของของระบบคุณภาพการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด และความรู้เรื่อง เลือกใช้ชุดทดสอบเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อขอการรับรองและการขยายขอบข่ายการรับรองต่อไป

open_close_button
top