• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< สิงหาคม - 2562 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

การทบทวนระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

 

นายแพทย์อภิชัย  มงคล  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง " การทบทวนระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ : ผลการดำเนินงานปี 2557 และแผนการดำเนินงานปี 2558" ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม  2557  ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏ่ิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตลอดจนจัดทำแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

open_close_button
top