• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยกระดับคุณภาพสมุนไพรไทย พร้อมแข่งขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมความรู้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านสมุนไพร ในการยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้สมุนไพรไทยสามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้
 
 
 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมความรู้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านสมุนไพร
 
น.พ.อภิชัย  มงคล  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาตลอดจนผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ จากสมุนไพรในยุทธศาสตร์ชาติและอื่นๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์ WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพสมุนไพรมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร  และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคสมุนไพรไทย สำหรับปี พ.ศ.2557 ได้กำหนดจัดสัมมนาวิชาการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่ 6 “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใส่ใจพัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์” ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักวิชาการ ผู้ผลิตวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/ยาตำรับจากสมุนไพรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 เพื่อให้สมุนไพรไทยสามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้
 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติม นอกจากการบรรยายและอภิปรายทางวิชาการแล้ว ยังได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัลแก่ผู้ผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เข้าร่วมโครงการ“คุณภาพสมุนไพรไทย” และได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรอง “คุณภาพสมุนไพรไทย” ระดับทอง ประจำปี 2556 จำนวน 23 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลหนองโดน จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ส่วนภาคเอกชน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ เจริญสุขกรุ๊ป จังหวัดนครปฐม ร้านเฮลตี้โฮม กรุงเทพมหานคร ร้านสรรพสิทธิ์สมุนไพร จังหวัดอุตรดิตถ์ ห้างธงทองโอสถ จังหวัดฉะเชิงเทรา โชคชัยพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ศูนย์สมุนไพรบ้านตะบัน จังหวัดสุรินทร์ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด จังหวัดปทุมธานี
open_close_button
top