• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังคุณภาพยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพยากลุ่มรักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด พบผิดมาตรฐาน 2 ตัวอย่าง จาก จำนวน 183 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1 โดยผิดมาตรฐานหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ จึงได้แจ้งให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการแล้ว ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในการเลือกใช้ยาที่ผลิตในประเทศไทย
 
กรมวิทย์ฯ เฝ้าระวังคุณภาพยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 
น.พ.อภิชัย  มงคล  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เปิดเผยว่า ยากลุ่มรักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System Drugs) เช่น ยาลดความดันโลหิต ยาหัวใจ ยาขับปัสสาวะ ยาละลายลิ่มเลือด ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาป้องกันภาวะเลือดไหลไม่หยุด และยาลดไขมันในเส้นเลือด มีทั้งยาที่ผลิตในประเทศและนำเข้า เป็นกลุ่มยาที่มีมูลค่าการใช้สูงขึ้นมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยมีอัตราการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้น และมีอัตราการตายเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักยาและวัตถุเสพติด มีบทบาทในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาตามมาตรฐานสากล จึงได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากลุ่มระบบหัวใจและหลอดเลือดจากโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศตามโครงการประกันคุณภาพยาปี 2556 ผลการตรวจสอบคุณภาพยาระบบหัวใจและหลอดเลือด 14 รายการยาตามชื่อสามัญ จำนวน 183 ตัวอย่าง จาก 76 ทะเบียนยาทั้งรูปแบบยารับประทานและยาฉีด โดยเป็นยานำเข้า 62 ตัวอย่าง และยาที่ผลิตในประเทศ 121 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาทางห้องปฏิบัติการ พบผิดมาตรฐานหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ โดยพบยาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดผิดมาตรฐาน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1 ซึ่งเป็นยานำเข้า 1 ตัวอย่าง และยาที่ผลิตในประเทศ 1 ตัวอย่าง สำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาที่ผิดมาตรฐาน ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการต่อไปแล้ว  สรุปจาก   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพพบว่ายาที่ผลิตในประเทศไทยเกือบทั้งหมดมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพยาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความมั่นใจให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในการเลือกใช้ยาที่ผลิตในประเทศ เป็นการเพิ่มมูลค่าการใช้ยาที่ผลิตในประเทศ ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ
 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติม โรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคเรื้อรัง การใช้ยาในกลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง ควบคู่กับการควบคุมอาหารที่มีรสเค็มหรือมีปริมาณโซเดียมสูง เช่น อาหารกระป๋อง อาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป อาหารหมักดอง เครื่องปรุงรส ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น รวมทั้งอาหารหวานและอาหารไขมันสูง งดสูบบุหรี่และลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับการออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
open_close_button
top