• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

การขอรับรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่มีการใช้สัตว์

   การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่มีการใช้สัตว์นัน ผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุนต้องแนบเอกสารแสดงความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ให้ดำเนินการโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์ได้ มาพร้อมกับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนด้วยเท่านั้น จึงจะได้รับการพิจารณาและสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยต่อไป โดยหน่วยงานที่มีการเลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย/หรืองานทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน/สถาบัน (คกส.) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) ที่ วช. ประกาศ (สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่)

open_close_button
top