• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทย์ฯ เชิญร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฟรีค่าลงทะเบียน
 
 
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้หัวข้อ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้มีการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับรูปแบบการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับการทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทย” โดย ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตอธิบดีกรมชลประทาน การบรรยายโดยวิทยากรชาวไทยและต่างประเทศ ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส การนำเสนอผลงานทางวิชาการและประกวดการนำเสนอผลงานประเภทวาจา และประเภทโปสเตอร์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 สาขาย่อย ได้แก่ สาขาที่ 1 การพัฒนาด้านโรค สาขาที่ 2 การพัฒนาด้านคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ ผลงานการพัฒนาด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง ชีววัตถุ รังสี วัตถุอันตราย ยาเสพติด และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สาขาที่ 3 การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ และนวัตกรรม ได้แก่ ผลงานการพัฒนาสมุนไพร นวัตกรรมและอื่นๆ สาขาที่ 4 Medical Science Symposium ได้แก่ ผลงานทุกสาขาที่ประสงค์จะนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ การประกวดผลงานรางวัล DMSc Award และการบรรยายผลงานของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิทรรศการผลงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้า และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการโดยหน่วยงานวิชาการและผู้ประกอบการ
 
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม หรือร่วมนำเสนอผลงาน สามารถลงทะเบียน และส่งไฟล์บทคัดย่อ online ที่ http://register.dmsc.moph.go.th/60/ โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนใดๆ  หมดเขตลงทะเบียนวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2560 (หรือจนกว่าจะครบจำนวน) กำหนดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 ผู้ที่ส่งบทคัดย่อภายในระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาเข้าประกวดรางวัลนำเสนอผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์ในเอกสารบทคัดย่อ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมประชุมสามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.dmsc.moph.go.th หรือติดต่อสอบถาม : โทร 02-951-0000 ต่อ 99042, 99187  
open_close_button
top