• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่น

          กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรืออัดก๊าซที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือนที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว เพื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนเดียวที่สามารถฆ่าเชื้อโรค โดยไม่ต้องทำความสะอาดพื้นผิวหรือบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคก่อน ปัจจุบันมีทั้งชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรือฉีดพ่นอัดก๊าซที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือน เพื่อฆ่าเชื้อโรคตามพื้นฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข ชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องขออนุญาตก่อนการผลิตหรือนำเข้าและส่งทดสอบประสิทธิภาพและปริมาณสารสำคัญ เพื่อนำผลทดสอบไปขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนดมีปริมาณของสารสำคัญที่ฉลากระบุ และมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

          กรมวิทยาศาสต์การแพทย์ โดย สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ได้ศึกษาประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคเพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยระหว่างเดือนธันวาคม 2558 - เดือนกรกฎาคม 2559 ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรือฉีดพ่นอัดก๊าซที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือนที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 15 ตัวอย่าง จำแนกเป็นตัวอย่างที่ผลิตในประเทศไทย 11 ตัวอย่าง นำเข้าจากต่างประเทศ 4 ตัวอย่าง นำมาทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลการทดสอบ พบว่ามีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทุกตัวอย่าง                    

          นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า ข้อแนะนำในการเลือกและการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่นที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือน นั้น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนดจะต้องมีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย  แสดงไว้ที่ฉลาก ผู้บริโภคจึงควรให้ความสำคัญในการอ่านฉลาก วิธีการใช้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ตามที่ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ เช่น ระยะห่างในการฉีดพ่น ระยะเวลาที่ฉีดทิ้งไว้ เป็นต้น นอกจากนี้ควรอ่านข้อแนะนำและข้อควรระวัง เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารเคมี หากถูกผิวหนังหรือเข้าตา อาจทำให้เกิดอาการระคายเคือง แสบร้อน และถึงขั้นทำให้ตาบอดได้ ถ้าสูดดมไอควัน อาจทำให้เกิดอาการระคายต่อระบบทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

 

open_close_button
top