• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< มกราคม - 2564 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทย์ฯ สนองพระราชดำริพัฒนาสมุนไพรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

         กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยและอาศัยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยที่คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ  ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาพัฒนาคุณภาพสมุนไพร และพัฒนาแหล่งรวมพันธุ์สมุนไพรไทยเพื่อผลิตวัตถุดิบและวิจัยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีมาตรฐานสู่ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเพาะปลูกขยายพันธุ์ พร้อมทั้งแจกจ่ายกล้าพันธุ์สมุนไพรที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชน 
         นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการปลูกต้นซินโคนา ณ สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดจันทบุรี สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดระยอง และสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เพื่อให้คนไทยสามารถนำสมุนไพรไทยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง โดยใช้  องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรไทยในท้องถิ่นที่มีศักยภาพ  ผลิตวัตถุดิบในการวิจัย เพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ และแจกจ่ายกล้าพันธุ์สมุนไพรคุณภาพให้กับให้แก่ชุมชน สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชนทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองตลอดจนพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพระดับสากลตามแนวทางพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
         นายแพทย์สุขุม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ หรือสวนซินโคนา ดอยสุเทพ ตั้งขึ้นในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยได้มีการนำต้นซินโคนา (ควินิน) มาทดลองปลูก เพื่อใช้ในการรักษาโรคมาลาเรีย ต่อมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการวิจัยและขยายพันธุ์ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น เนื่องจากมีสรรพคุณตามการแพทย์พื้นบ้านที่หลากหลาย เช่น ลดไข้ รักษาโรคมาลาเรีย คลายกล้ามเนื้อ ควบคุมการเต้นของหัวใจ กระตุ้นระบบทางเดินอาหาร ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ฆ่าแมลง ระงับประสาท เป็นต้น โดยเปลือกต้นซินโคนายังมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มในหลายประเทศรวมทั้งยุโรปอีกด้วย  ดังนั้นสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ต้นซินโคนาที่มีคุณภาพเพื่อสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรต่อไป                  " นอกจากนี้สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่  ยังได้มีการศึกษาทดลองปลูกพืชสมุนไพรชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ไปด้วย ได้แก่ ค้างคาวดำ เท้ายายม่อม มะเกว๋น กำลังเสือโคร่ง นางพญาเสือโคร่ง ไก๋แดง พญาไม้ เพื่อวิจัยและอนุรักษ์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนต้นกล้าสมุนไพรไทยให้กับชุมชน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้การผลิตสมุนไพรมีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น" อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว
open_close_button
top