• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< สิงหาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทย์ฯ หนุน OTOP ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


               กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีคุณภาพ  เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                นายแพทย์พิเชฐ    บัญญัติ    รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน "สมุนไพรไทยก้าวไกลและพอเพียง" ณ เขาค้อเฮอร์เบอรี่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่า การที่สมุนไพรไทยจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงของระบบสุขภาพไทยได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย ให้ประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง   รวมทั้งการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัย นำไปสู่การสร้างรายได้ เพื่อเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนขึ้น โดยร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ สถานที่เก็บวัตถุดิบและสารเคมี สถานที่ผลิต ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

                นายแพทย์พิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก โดยเข้าไปส่งเสริมและให้ความรู้ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพร ยาแผนโบราณ ทั้งทางด้านเคมีและจุลชีววิทยา พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกสู่ตลาด  ซึ่งการ จัดงาน "สมุนไพรไทยก้าวไกลและพอเพียง" ครั้งนี้เป็นความร่วมมือหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนอำเภอเขาค้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในอำเภอเขาค้อ และเครือข่ายชุมชนผู้ผลิตและผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรใน จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียง เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในงานดังกล่าว

                "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นำกล้าพันธุ์สมุนไพรที่สถาบันวิจัยสมุนไพรเพาะเลี้ยงไว้มาแจกจ่ายให้กับเครือข่ายผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร ในโครงการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดพระราชดำริในการพัฒนาสมุนไพรตามแนวทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียง" รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว

open_close_button
top