• ส่วนกลาง
  • ส่วนภูมิภาค

<< กรกฎาคม - 2563 >>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
download
Link
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • Press Release»

Press Release

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียก

         กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย พบว่าในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียก จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยนิยมใช้กันมากขึ้น จึงขอแนะนำวิธีการเลือกซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียกให้ปลอดภัย

          นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียก จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยนิยมใช้กันมากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้เช็ดทำความสะอาดได้ดีและสะดวก ทำให้มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดชนิดเปียกหลากหลายยี่ห้อ แต่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียกนั้น จัดเป็นเครื่องสำอางควบคุม และมีข้อมูลจาก USFDA เรียกเก็บผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดแบบเปียกบางยี่ห้อคืนจากท้องตลาด เนื่องจากพบจุลินทรีย์ในกลุ่ม Pseudomonas ปนเปื้อน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จึงได้จัดโครงการสำรวจคุณภาพมาตรฐาน ด้านจุลชีววิทยาของตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียก โดยสุ่มเก็บตัวอย่างยี่ห้อต่างๆ ที่จำหน่ายในท้องตลาด ในราคาระดับตลาดล่างถึงระดับกลาง จากแหล่งผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2559 จำนวน 44 ตัวอย่าง 254 รายการ ผลการสำรวจคุณภาพด้านจุลชีววิทยาพบว่าทุกตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus , Pseudomonas aeruginosa , Candida albicans และ Clostridium spp. แต่พบว่ามีบางตัวอย่างไม่ผ่านมาตรฐานด้านจุลชีววิทยาจำนวน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.5  เนื่องจากมีจำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญโดยใช้อากาศมากกว่า 1,000 cfu/g  ซึ่งอาจมีสาเหตุจากกระบวนการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงขั้นตอนการเตรียมและเก็บรักษาส่วนระกอบต่างๆ  โดยข้อมูลการสำรวจคุณภาพนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพและเฝ้าระวังตรวจสอบต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

           นพ.สุขุม กาญจนพิมาย แนะนำเพิ่มเติมว่า การเลือกซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียกให้ปลอดภัยนั้น ผู้บริโภคควรเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีฉลาก ระบุชื่อ ส่วนผสม วิธีใช้ ที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า และวันเดือนปีที่ผลิตชัดเจน ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ หรือมีลักษณะผิดปกติ เช่น มีกลิ่นผิดปกติ สีเปลี่ยน  มีรอยด่างดำ เป็นต้น สังเกตส่วนประกอบสำคัญที่ฉลากโดยละเอียดหากมีประวัติการแพ้สารใดมาก่อน และควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แห้งและเย็น เพราะการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียกที่ไม่ได้มาตรฐาน มีการปนเปื้อนแบคทีเรีย ยีสต์ รา หรือเชื้อก่อโรคอื่นๆ ทำให้เกิดอันตราย โดยเฉพาะเมื่อใช้กับเด็กหรือบริเวณผิวบอบบางรอบดวงตา ผิวที่อักเสบ มีสิว หรือมีบาดแผล จะมีความเสี่ยงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ดังนั้น ผู้บริโภค  ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียกที่มีฉลากภาษาไทยชัดเจน ครบถ้วน ได้รับการจดแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข ระบุผู้ผลิตชัดเจน และควรสังเกตหากใช้เครื่องสำอางแล้วมีอาการแพ้ เป็นผื่นแดง บวม อักเสบ ต้องหยุดใช้เครื่องสำอางชนิดนั้นๆ และไปพบแพทย์ทันที

open_close_button
top